Mặt Bằng Căn Hộ 08B 08C Mandarin Garden 2 Tân Mai có diện tích 94,8m2. Được thiết kế 3 Phòng ngủ. Chi tiết căn hộ như sau:

  • Diện tích thông thủy căn hộ: 88,3m2
  • Phòng ngủ 01: 16,4m2
  • Phòng ngủ 02: 10,7m2
  • Phòng ngủ 03: 9,7m2
  • WC 01: 4,9m2. WC 02: 4,2m2
  • Logia 01: 4,3m2 Loggia 02: 2,9m2
  • Diện tích phụ trợ: 3,8m2
  • Phòng khách, ăn, bếp và tiền phòng: 36,5m2

Đây là căn hộ góc Mandarin Garden 2 có thiết kế đẹp và hoàn hảo. Với hướng cửa chính là chính Bắc.

mat-bang-can-ho-08b-08c-dien-tich-948m2-mandarin-garden-2-tan-mai

Mặt bằng căn hộ 08B-08C diện tích 94,8m2

mat-bang-3d-can-ho-08b-08c-dien-tich-948m2-mandarin-garden-2

Mặt bằng 3D căn hộ 08B-08C