Mặt Bằng Căn Hộ 04B 04C Mandarin Garden 2 Tân Mai có diện tích 67,9m2. Được thiết kế 2 Phòng ngủ. Chi tiết căn hộ như sau:

  • Diện tích thông thủy căn hộ: 64,4m2
  • Phòng ngủ 01: 13,9m2
  • Phòng ngủ 02: 15,7m2
  • WC 01: 4,1m2
  • Logia 01: 3,6m2. Logia 02: 2,3m2
  • Phòng khách, ăn, bếp và tiền phòng: 26,5m2
mat-bang-can-ho-04a-04d-dien-tich-679m2-mandarin-garden-2-tan-mai

Mặt bằng căn hộ 04A-04D diện tích 67,9m2

mat-bang-3d-can-ho-04b-04c-dien-tich-1286m2-mandarin-garden-2

Mặt bằng 3D căn hộ 04B-04C