Mặt Bằng Căn Hộ 03B 03C Mandarin Garden 2 Tân Mai có diện tích 86,1m2. Được thiết kế 2 Phòng ngủ. Chi tiết căn hộ như sau:

  • Diện tích thông thủy căn hộ: 82m2
  • Phòng ngủ 01: 21m2
  • Phòng ngủ 02: 11,5m2
  • WC 01: 4,5m2. WC 02: 4,2m2
  • Logia 01: 4,7m2. Logia 02: 3,3m2
  • Phòng khách, ăn, bếp và tiền phòng: 36,9m2
mat-bang-can-ho-03b-03c-dien-tich-861m2-mandarin-garden-2-tan-mai

Mặt bằng căn hộ 03B-03C diện tích 86,1m2

mat-bang-3d-can-ho-03b-03c-dien-tich-861m2-mandarin-garden-2

Mặt bằng 3D căn hộ 03B-03C