Mặt Bằng Căn Hộ 03A 03D Mandarin Garden 2 Tân Mai có diện tích 67,4m2. Được thiết kế 2 Phòng ngủ. Chi tiết căn hộ như sau:

  • Diện tích thông thủy căn hộ: 63,8m2
  • Phòng ngủ 01: 15m2
  • Phòng ngủ 02: 12,5m2
  • WC 01: 4,5m2
  • Logia 01: 4,7m2
  • Diện tích phụ trợ: 1,4m2
  • Phòng khách, ăn, bếp và tiền phòng: 29,3m2

Đây là căn hộ Mandarin Garden 2 Tân Mai có diện tích nhỏ nhất. Với hướng cửa chính là chính Tây.

mat-bang-can-ho-03a-03d-dien-tich-674m2-mandarin-garden-2-tan-mai

Mặt bằng căn hộ 03A-03D diện tích 67,4m2

mat-bang-3d-can-ho-03a-03d-dien-tich-674m2-mandarin-garden-2

Mặt bằng 3D căn hộ 03A-03D